GyKK Gyengénlátóknak

Információk

9021 Győr, Árpád út 16. fsz. 5. (postacím: 9002 Győr, Postafiók 534.) Tel.: (+36) 96/618-974, fax: (+36) 96/618-975 E-mail: gykk@mokk.hu
page

Jogi nyilatkozat

1. A Győri Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: GYKK) internetes címén elérhető honlap, annak bármely oldala (a továbbiakban: Honlap) tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak vagy jogi tanácsadásnak, a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a GYKK felelősséget nem vállal.

2. A Honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a GYKK törli vagy módosítja.

3. A Honlap “Fórum” rovatában megjelenő tartalom tekintetében a GYKK minden felelősséget kizár. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A Honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a GYKK kizárja.

4. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a GYKK minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a GYKK kezeli és archiválja. Kérelmére a GYKK tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

5. A GYKK nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem-kiesésből vagy használat-kiesésből származó olyan kárért, amely a weboldalán található információból fakad, illetve azzal kapcsolatos. A GYKK nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyek a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

6. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a GYKK részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a GYKK tulajdonába megy át, azt a GYKK szabadon felhasználhatja.

7. A GYKK Elnöksége részére írt panaszbeadványok, illetve egyéb hivatalos, vagy az ügyfelek által írt levelek kézbesítése csak postai úton hatályos, mivel az email feladója nem azonosítható.

 

Első sor

GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA 9021 Győr, Árpád út 16. fsz. 5.

Második sor

Tel.: (+36) 96/618-974, fax: (+36) 96/618-975 E-mail: gykk@mokk.hu